Over ons

Stichting Gispen Collectie (SGC) is het kenniscentrum over de historie van het bedrijf Gispen. SGC staat voor het

  • bevorderen van kennis
  • stimuleren van onderzoek
  • integraal ontsluiten en uitdragen van de geschiedenis van het bedrijf Gispen en de door het bedrijf ontworpen producten.

Naast de ontsluiting waakt SGC voor het behoud voor het Gispen erfgoed en geeft zij hierover advies aan instanties en particulieren. Voor het realiseren van deze doelstelling werkt SGC samen met verschillende erfgoedinstanties. Belangrijke partners van SGC zijn Het Nieuwe Instituut in Rotterdam (HNI) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. De RCE beheert sinds 1999 de historische collectie Gispen meubilair. Sinds 1994 is het Gispen-archief over de periode 1916 – 1966 bij HNI ondergebracht. SGC draagt zorg voor beheer en ontsluiting van het bedrijfsarchief uit de jongste periode (1966 tot 2010) en de eigen meubelcollectie. Wilt u hier iets uit lenen? Neem gerust contact met ons op.

Het Gispen erfgoed wordt bewaard door diverse instellingen, musea en archieven en hiernaast door particulieren. Om dit erfgoed bijeen te brengen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor een groot publiek, werkt SGC sinds 2009 aan de (digitale) ontsluiting.

De belastingdienst heeft Stichting Gispen Collectie aangemerkt als een ANBI (culturele Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij kunnen onze werkzaamheden niet  doen zonder de hulp van vrienden en sponsoren.


Bestuur

Stichting Gispen Collectie bestaat uit een bestuur van vijf mensen en een programmamanager, die ondersteund wordt door vrijwilligers in een werkgroep.


Werkgroep

Stichting Gispen Collectie telt een groep vrijwilligers die zich op vrijwillige basis inspant om de doelstellingen van de stichting te bereiken en over het voetlicht te brengen. Deze vrijwilligers zijn verenigd in een werkgroep, die regelmatig bijeenkomt voor overleg en uitwisseling en uitvoering van ideeën.

Bestuur en werkgroep, oktober 2020


Raad van Advies

De Stichting Gispen Collectie prijst zich gelukkig dat het gebruik kan maken van een Comité van Aanbeveling (CvA) met gerespecteerde leden. Het CvA ondersteunt de Stichting Gispen Collectie waar mogelijk door contacten te leggen en gebruik van het netwerk van de leden te bieden. Belangrijkste functie is natuurlijk het aanbevelen van de Stichting wanneer dat gewenst is.


Oprichting SGC

Guus Toonen

Stichting Gispen Collectie (SGC) werd in 1996 opgericht door Guus Toonen en enkele andere oud-medewerkers van Gispen met als doel het behoud van de historische bedrijfscollectie en het veiligstellen van het archief van de firma Gispen.
Dankzij deze oud-medewerkers ontstond er ook een Gispen Museum in het hoofdkantoor van Gispen International B.V. in Culemborg in 2004. De semi-permanente tentoonstelling liet een overzicht zien van de belangrijkste lampen en meubelstukken die het bedrijf Gispen heeft gemaakt sinds 1916 .