Vrienden van Stichting Gispen Collectie

De vrienden van Stichting Gispen Collectie vormen een zeer belangrijke groep mensen. Mede door hun financiële bijdrage kunnen projecten gerealiseerd worden. Bovendien is het erg plezierig contact te hebben met de groep echte Gispen-fans, die het waarderen dat het erfgoed van Gispen de aandacht krijgt die het verdient.

Wat wij bieden
Voor een jaarlijks bedrag van minimaal €35 bent u vriend van de Stichting Gispen Collectie.

Als Vriend ontvangt u:

 • Een exclusieve speld van de Stichting Gispen Collectie
 • Viermaal per jaar toezending van het kwartaalblad Oud & Nieuws met wetenswaardigheden over Gispen en de stichting
 • Uitnodigingen voor het bijwonen van speciale Gispen-evenementen.

Fiscaal voordeel
De Belastingdienst heeft de stichting aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom komen schenkingen aan de stichting in beginsel in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Giften aan Culturele ANBI’s komen zelfs voor 125% in aanmerking voor aftrek, met andere woorden als u Stichting Gispen Collectie €100 doneert, mag u €125 aftrekken.


Meld u aan als vriend (iemand anders vriend maken)

  Naam*

  Straat*

  Postcode*

  Woonplaats*

  e-mail*

  Ik wordt vriend van Stichting Gispen Collectie. Mijn donatie bedraagt:
  € 35 /€ 50 /€ 75 /€ 100 /een ander bedrag

  met ingang van

  Periodieke gift
  Wilt u uw gift van de inkomstenbelasting willen aftrekken zonder drempel, dan valt een periodieke gift overwegen. In dat geval leggen de stichting en u in een schriftelijke overeenkomst vast dat u jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een gift doet. Voor een periodieke gift aan de stichting geldt geen drempel, maar nog wel steeds de verhoging van 125%. Voor de meeste belastingplichtigen betekent dit dat een gift van € 100 de schenker uiteindelijk ‘slechts’ € 53 kost. Dit kan zelfs uitkomen op € 38 voor belastingplichtigen in het hoogste belastingtarief (getallen voor 2020).

  Ik overweeg mijn donatie voor minimaal 5 jaar vast te leggen:
  nee /ja