Nieuwe programmamanager

Per 1 november is Petra de la Lande Cremer als programmamanager bij Stichting Gispen Collectie in dienst getreden. De dagelijkse gang van zaken van de Stichting Gispen Collectie ligt in haar handen. Met het komende jubileumjaar en de ontsluiting van de collectie is er veel werk te verzetten. Petra is geen onbekende binnen SGC. Sinds drie jaar zat zij in het bestuur. We wensen haar veel succes!