Categoriearchief: mededeling

Gezocht: secretaris

Het bestuur van de SGC nodigt kandidaten uit te solliciteren voor de functie van secretaris waarvoor per 1 oktober 2020 een vacature bestaat. De secretaris maakt deel uit van het bestuur dat gemiddeld zes keer per jaar bijeenkomt. Taken van de secretaris zijn als volgt:

  • De secretaris draagt zorg voor notulen en verslagen van bestuursvergaderingen. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda van vergaderingen vast en levert relevante stukken aan.
  • Hij of zij houdt voor de voorzitter de zaken die spelen in de gaten en wijst op de opvolging van acties, bijvoorbeeld na een vergadering.
  • De secretaris stelt het jaarplan, de activiteitenplanning en het jaarverslag op. De penningmeester levert desgevraagd de financiële paragraaf aan.
  • De secretaris zorgt voor de (eind)redactie van beleidsstukken, waaronder het (meerjaren-)beleidsplan.
  • De secretaris is de penvoerder van de organisatie en verzorgt in die hoedanigheid de externe en bij gelegenheid ook interne communicatie, waaronder het e-mailverkeer.
  • De secretaris is contactpersoon voor ingekomen berichten voor de stichting en het bestuur en verzorgt daarnaast ook de uitgaande correspondentie.
  • De secretaris ondersteunt het bestuur bij het organiseren van activiteiten; zoals het jaarlijks evenement met de SGC-vrijwilligers.

Stichting Gispen Collectie heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat bekent dat bestuursleden geen bezoldiging ontvangen voor de uitvoering van hun functie.

Verzoeken om nadere informatie en sollicitaties graag per e-mail naar dr. Casper de Groot voorzitter@stichtinggispencollectie.nl.

De wens is om in de eerste helft van september de gesprekken te voeren.

In Memoriam Wim F. van Heusden

Met verslagenheid heeft de Stichting Gispen Collectie kennis genomen van het overlijden van Wim F. van Heusden.
Wim was een markante medewerker van het bedrijf Gispen en na zijn pensionering hoeder van het Gispen erfgoed. Vanuit zijn buitendienstfunctie bij Ahrend kwam hij in 1974 als productmanager in dienst bij Gispen+Staalmeubel bv. Met zijn kennis van computermeubelen was het zijn opdracht om voor het zusterbedrijf Staalmeubel in Roden opbergproducten te ontwikkelen voor de informatiedragers van rekencentra ten dienste van grote bedrijven en instellingen. Dit waren aanvankelijk ponskaarten en later magnetische opslagmedia zoals magneetbanden en schijvenpakketten. Ook binnen de Gispen organisatie stond hij met zijn collega’s van de Product Beleid Vergadering aan de basis van de innovatie waarom het bedrijf zo bekend stond.

Amsterdamse humor
Daarbij was Wim met zijn dominante doortastendheid ook zeer consciëntieus. Hij ordende alle producten in overzichten en manuals. Ook verzorgde hij producttrainingen, zowel intern als extern. Om intern mensen voor zich te winnen kon hij leuk uit de hoek komen met zijn Amsterdamse humor. Hij kon echter ook lang van stof zijn. Zodra hij kwam met zijn gevleugelde uitspraak “om misverstanden te voorkomen”, kon hij zijn uitvoerige betoog weer compleet herhalen tot verbijstering van zijn gesprekspartner. Ondanks zijn kritische inslag over de bedrijfsvoering is hij in de loop van de jaren toch een echte Gispenman geworden.

Bestuurslid
Het was dan ook geen wonder, dat hij zich na zijn pensionering verbond aan de Stichting Gispen Collectie. Hij was secretaris van het bestuur en de werkgroep en vervulde de rol van raadsman voor de conservator. Voortvarend ging hij ook aan de slag met de opzet van het historisch archief van het toen bijna honderdjarige bedrijf. Een gigantische klus die hij met passie uitvoerde en waarbij zijn werkkamer thuis ook overvol raakte. Ook toen het autorijden naar het werkgroepoverleg in Culemborg moeizamer werd, reed hij mee met een oud-collega om toch vooral geen vergadering te missen. Het toont zijn grote betrokkenheid aan bij het Gispen erfgoed, die wij ons in dankbaarheid zullen blijven herinneren. Mede namens het bestuur en medewerkers van de Stichting Gispen Collectie, wensen wij Joke, kinderen en kleinkinderen van Wim heel veel sterkte bij dit gemis.

Collage tere ere van de 75ste verjaardag van Wim van Heusden

Guus Larsen
28-04-2019

40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer

Gedurende veertig jaar bedacht Peter de Boer als hoofdontwerper de (kantoor)meubelen van Gispen. In die periode is de opkomende automatisering en als gevolg daarvan de ergonomische wetenschap van grote invloed op kantoorinrichting. Peter zorgde er altijd voor goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de techniek, wetenschap en maatschappij. Zo ontwierp hij al vroeg een ergonomische
stoel (de Nimbus), een handig en gepatenteerd systeem om tafels in- en uit elkaar te zetten (Next tafelserie) en is hij naar eigen zeggen de eerste geweest die het dubbele bureau (TM Duo) bedacht. De ontwikkeling van computers, laptops, beeldschermen, mobiele telefoons, tablets en dergelijke hebben ertoe geleid dat het kantoor achtereenvolgens een kantoortuin, een flexplek, een ontmoetingsplaats en een inspiratieplek werd.
Markante hoogtepunten van kantoormeubelen die Peter de afgelopen 40 jaar ontworpen heeft, zijn opegnomen in 40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer.

Elise Meier, 40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer, 92 pagina’s, rijk geïllustreerd.
Te bestellen voor € 14,95 (exclsief € 5,00 verzendkosten) via het contactformulier.

Boek GispeN.U

GispeN.U, transparant – voor iedereen – tijdloos – maatwerk – duurzaam is de titel van een nieuw boek over Gispen. De vijf thema’s uit de titel worden vaak verbonden aan het werk van Gispen. Dit boek onderzoekt in hoeverre dat terecht is en wat de meningen van professionals daarover zijn. GispeN.U geeft per thema bijpassende voorbeelden van Gispen-meubelen en -lampen door de tijd heen. Vervolgens wordt in een essay dieper ingegaan op een bepaald onderdeel van dat thema om af te sluiten met een interview van iemand die op het professionele vlak te maken heeft met Gispenmeubelen. Nieuwe inzichten, tegendraadse meningen, een breder blikveld, dit boek toont een andere kijk op ruim 100 jaar Gispen.

Een must-have voor elke Gispen-liefhebber!

Elise Meier (red.), Jan Jacobs, Ilja Meijer en Timo de Rijk, GispeN.U, transparant-voor iedereen-tijdloos-maatwerk-duurzaam, 96 pagina’s, rijk geïllustreerd. ISBN 978-90-9031077-0
Te bestellen voor € 14,95 (exclsief € 5,00 verzendkosten) via het contactformulier.

In Memoriam: Frans Hoffmann

Afgelopen week ontving de Stichting Gispen Collectie het droevige bericht dat oud-Gispenaar Frans Joseph Hoffmann op 20 oktober j.l. is overleden op 93-jarige leeftijd.

In 1951 kwam Frans Hoffmann bij Gispen werken als assistent hoofd van de Technische Dienst en kreeg later naast de leiding van fabriek 2 (buismeubelfabriek) de opdracht het ingewikkelde en arbeidsintensieve verchroomproces te vereenvoudigen. Ook ging hij voor de Gispen Durion divisie enige tijd naar Engeland om er het hardverchromen kwalitatief te begeleiden. Later richtte hij het laboratorium op om allerlei materialen zoals zacht PVC als vervanger van linoleum, lakken, stoffen en schuimrubber te onderzoeken en op bruikbaarheid te testen.

Zijn vader, Christoffel Hoffmann (1893-1985), werkte al vanaf 1918 bij Gispen als ontwerper en chef tekenkamer.

In de nieuwsbrief #12 (2008) is een artikel te lezen over Hoffmann junior en senior, naar aanleiding van een prachtige schenking die Frans Hoffmann aan de Stichting Gispen Collectie deed.

We wensen de familie en liefhebbenden alle sterkte toe.

De ‘aftrap’ van een jubileum

Bij het 35-jarig jubileum in 1951 prijkte dit schot van zakelijk directeur Van Osselen op de voorkant van het personeelsblad De Fabrieksfluit. Het jubileum werd gevierd met een voetbalwedstrijd en grote feestavond. De originele foto bevindt zich nog in het archief van de Stichting.

Uit de preek die door Van Osselen op de feestavond werd gegeven, blijkt het groeiende succes van Gispen. In die jaren ontwikkelde Gispen zich van klein bedrijfje tot een grote fabriek in stalen kantoormeubelen. Maar hoe verheugd zij ook waren over stijgende omzetten en de populariteit van hun producten, ze worstelden met te lange levertijden, mopperende afnemers en ruimtegebrek in de fabrieken. Gelukkig kon Van Osselen goed nieuws meedelen over een grootse uitbreiding, wat voornamelijk voor de groeiende plaatstaalfabricage veel ruimte zou op gaan leveren. Alleen over de precieze locatie van de nieuw te bouwen fabriek waren Van Osselen en de burgermeester van Culemborg nog aan het ‘harrewarren’. Zoals hij daarover in zijn preek grapt: ‘Straks in de pauze hebben de burgermeester en ik misschien gelegenheid om met de opoffering van een bierbonnetje […] nog eens een hartig woordje te praten.’

Over deze uitbreiding en de bouw van twee nieuwe fabrieken aan de Parallelweg in Culemborg, naast de al bestaande fabriek aan de Triosingel, kunt u verder lezen op de website van de Stichting.

Nieuwe voorzitter

Professor ir. Jan J. Jacobs is gestopt als voorzitter van de Stichting Gispen Collectie. Hij heeft al in de jaren tachtig, samen met John Venneman en Guus Toonen, veel oude Gispen producten en documentatie verzameld. Vanaf de oprichting van de Stichting Gispen Collectie in 1996 was Jan bestuurslid. Later is hij in de functies van secretaris en voorzitter actief geweest. Jan heeft namens de stichting veel lezingen gegeven en artikelen geschreven. De stichting bedankt Jan voor zijn zeer deskundige inzet voor de stichting door de jaren heen.

Het voorzittersstokje wordt overgenomen door dr. Casper de Groot, die al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd is in bouw en vormgeving. Opgegroeid in Rotterdam tijdens de wederopbouw koos hij echter niet voor een opleiding in design, maar in de taal. Na een succesvolle wetenschappelijke loopbaan in de theoretische taalwetenschap en de analyse van het Hongaars aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij na zijn pensionering weer tijd om zich te wijden aan zijn andere liefdes: onderzoek, koken, bestuurlijk werk en het organiseren van evenementen voor de verschillende stichtingen waarvoor hij als bestuurslid werkzaam is. Eén daarvan is de Stichting Gispen Collectie, waarmee hij grote plannen heeft!

Mini symposium ‘Werken met Gispen’

Het mag dan 2017 zijn, het jubileumjaar Honderd jaar Gispen is nog steeds niet voorbij. Ten slotte begon W.H. Gispen pas in september 1916 met zijn bedrijf in de vorm van een bescheiden siermederij. In de vorige blog lichtten we al een tipje van de sluier op, deze keer maken we meer bekend: op vrijdag 10 februari as. zal er een mini symposium plaatsvinden onder de naam Werken met Gispen in het mooie Raadhuis van Hilversum. Dit gebouw is ontworpen door W.M. Dudok en voor een groot deel ingericht met meubelen en lampen van Gispen.

In het Raadhuis bevindt zich ook het museum van het Dudok Architectuur Centrum (DAC). Het symposium is dan ook in samenwerking met deze stichting georganiseerd. Het thema Werken met Gispen slaat zowel op het werken voor het bedrijf Gispen (in Culemborg) als het werken tussen de meubelen van Gispen (in Hilversum). Daarnaast wordt er ook ingegaan op het omgaan met meubelen die als kunst gezien worden. Een gevarieerd programma dus.

Sprekers zijn Jan Jacobs, Henk Bijma en Guus Larsen (Stichting Gispen Collectie), Irmgard van Koningsbruggen (DAC), Gerard Schulting (voormalig chef Burgerlijke stand Hilversum) en Silvia van Schaik (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

Het mini symposium is tevens het startschot van de expositie Gispen ontleed. In deze expositie wordt aan de hand van enkele zogenaamde Gispen iconen uitgelegd wat er zoal kwam kijken bij het productieproces. Gispen staat erom bekend dat hij streefde naar moderne massaproductie in zijn bedrijf, maar ondanks dat streven werd er nog veel op ambachtelijke wijze gedaan: het lassen, het polijsten, de stoelen bekleden. Wel is het zo, dat Gispen vaak als een van de eersten ook nieuwe materialen en technieken toepaste en dus heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze technieken.

Bij het symposium is tevens een rondleiding door het Raadhuis met de nadruk op de meubelen en lampen van Gispen inbegrepen. Klik hier voor het volledige programma en informatie over prijs en aanmelding.

Mini symposium Werken met Gispen, vrijdag 10 februari 2017 van 13.15-17.30 uur, Dudok Architectuur Centrum te Hilversum.

Hoe zal de wind waaien in 2017?

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor Gispen en de Stichting Gispen Collectie: een honderdjarig jubileum! Dat maakt ons, oud-medewerkers en andere Gispen-liefhebbers ontzettend trots.

In het nieuwe jaar kunt u voorlopig nog nagenieten van enkele jubileum-activiteiten. Zo is de tentoonstelling Gispen Specials in het Boijmans van Beuningen nog t/m 26 februari te bezoeken. De tentoonstelling Lang Leve Gispen in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg is nog te zien t/m 2 april en in het laatste weekend van 1 en 2 april wordt er ook een bijzondere theaterwandeling georganiseerd!

Wat zal het nieuwe jaar verder brengen? Achter de schermen bij de Stichting borrelt het zoals altijd van de ambitie en ideeën. Evenementen, tentoonstellingen, monumentendagen, een nieuwe museumlocatie … We houden u op de hoogte! In ieder geval zullen we het gebruik van de sociale media uitbreiden om zoveel mogelijk kennis en mooi archiefmateriaal aan u te laten zien. Wist u al dat we sinds kort ook een Instagram-account hebben? Ook de website wordt langzaam maar zeker steeds verder gevuld met filmpjes, nieuws en catalogi.

De bijgevoegde foto toont een prachtige windroos, ontworpen door W.H.Gispen ter gelegenheid van het 12,5-jarig dienstverband van zakelijk directeur Van Osselen. In het midden van het glas staat ‘nov 1932 – mei 1945’ gegraveerd. De ronde windroos heeft een houten basis met een prachtige koperen versiering rondom. Tussen het koper geven blauwe letters de verschillende windrichtingen aan.

De Stichting Gispen Collectie wil al zijn vrienden en volgers bedanken voor hun enthousiasme en ze een voorspoedig 2017 toewensen, met de wind in de rug!

De Wagenburg, Den Haag, 1921

In 1920 nam de gemeente van Den Haag het besluit om de oude Wagenbrug te vervangen door een hefbrug, die met een verborgen vijzelmechanisme omhoog kon worden geduwd. Hoewel het bestek en de constructie van deze brug – inclusief brugwachtershuisje en kademuren – al door de gemeentelijke ingenieurs waren uitgetekend, ontbrak er nog een ontwerp voor de brugleuningen. W.H. Gispen deed grote moeite om deze opdracht binnen te halen en ging alle raadsleden langs om over zijn ontwerp te praten. Zijn concurrenten waren de heer Winkelman en de gemeentelijke architect Van der Zwart. Op basis van zijn begroting, die hij vaststelde op 1975 gulden, won hij de concurrentieslag. Dat W.H. Gispen na de plaatsing van de brugleuningen nog met enkele extra facturen kwam, maakte toen geen verschil meer. Deze werden dan ook netjes door de gemeente gehonoreerd.

Op 20 maart 1922 kwam de vijzelhefbrug gereed. De brugleuning is uitgevoerd in gelakt smeedijzer. De ontwerptekening bevindt zich in het Haags gemeentearchief.