Categoriearchief: mededeling

Culemborgse meubelindustrie in de jaren ’50 en ’60

Woensdag 14 oktober 2020 wordt de website culemborgsemeubelmakers.nl gelanceerd. Hierop zijn interviews met oud-meubelmakers te bekijken, evenals unieke foto’s en informatie over meubelfabrieken en hun meubelen uit de periode 1950-1970.

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bestond er grote behoefte aan meubelen. Er werden in hoog tempo nieuwe woningen gebouwd en vanaf de jaren vijftig steeg de welvaart. Traditionele productiemethoden voldeden niet langer om aan de groeiende vraag naar meubelen te voldoen. Daarvoor waren naast hout ook nieuwe materialen nodig en moesten productieprocessen geoptimaliseerd worden. Massaproductie, standaardisatie en verregaande mechanisatie deden hun intrede. Dit leidde in de jaren ‘50 tot een florerende meubelindustrie, waarvan ook veel bedrijven in Culemborg hebben geprofiteerd.

Over deze geschiedenis was wel een en ander bekend, maar wat nog ontbrak waren ooggetuigenverslagen, mondelinge verhalen van oud-medewerkers uit de Culemborgse meubelfabrieken. Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen in productieprocessen heeft Stichting Gispen Collectie oud-medewerkers van vijf bedrijven geïnterviewd. Zij vertellen over hun werk in de periode 1950-1970 bij Coja, Van Gaasbeek & Van Tiel, Gelderland, Gispen en Palumbus. Daarvoor zijn van elk bedrijf steeds twee stoelontwerpen onder de loep genomen waarover verteld wordt.

Dit oral history project is een initiatief van de Stichting Gispen Collectie en werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Cultuurfonds Culemborg en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Brainstormsessie over de toekomst

Maandag 21 september kwamen bestuur en vrijwlligers van de Stichting Gispen Collectie op gepaste afstand bijeen in Culemborg om te brainstormen over de toekomst. Het was een buitengewoon nuttige dag, waarna de resultaten op korte termijn zichtbaar worden.

Van Thonet tot Dutch Design

In het Stedelijk Museum Amsterdam is nog tot 21 maart 2021 de tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design te bezoeken. Hoewel Thonet duidelijk in de titel staat, is het geen tentoonstelling die draait om stoelen. De expositie gaat over inrichting en vormgeving met de eigen, indrukwekkende collectie van het museum als basis. In een tiental zaaltjes en zalen worden onder andere Thonet, Amsterdamse school, De Stijl, kindermeubilair en speelgoed getoond. Ook kunststof, textiel, glas en keramiek worden er over het voetlicht gebracht. Van Gispen zijn een diagonaalleunstoel (model 303) en een mooie Gisolamp (model 23) in de opstelling opgenomen. Veel zaaltjes laten vanwege de corona-maatregelen niet meer dan 3 bezoekers tegelijk toe, zodat er alle ruimte is om van de voorwerpen te genieten.

25.07.2020 – 21.03.2021 : Van Thonet tot Dutch Design, Stedelijk Museum Amsterdam.

Annette Beentjes – nieuwe secretaris

Vanaf 1 oktober heeft Petra de la Lande Cremer haar functie als secretaris in het bestuur overgdragen aan een nieuw bestuurslid. Petra blijft lid van het bestuur, maar zal zich gaan richten op projecten. In de functie van secretaris wordt zij opgevolgd door Annette Beentjes. Over haar motivatie en achtergrond leest u meer op de website.

In Memoriam Wim F. van Heusden

Met verslagenheid heeft de Stichting Gispen Collectie kennis genomen van het overlijden van Wim F. van Heusden.
Wim was een markante medewerker van het bedrijf Gispen en na zijn pensionering hoeder van het Gispen erfgoed. Vanuit zijn buitendienstfunctie bij Ahrend kwam hij in 1974 als productmanager in dienst bij Gispen+Staalmeubel bv. Met zijn kennis van computermeubelen was het zijn opdracht om voor het zusterbedrijf Staalmeubel in Roden opbergproducten te ontwikkelen voor de informatiedragers van rekencentra ten dienste van grote bedrijven en instellingen. Dit waren aanvankelijk ponskaarten en later magnetische opslagmedia zoals magneetbanden en schijvenpakketten. Ook binnen de Gispen organisatie stond hij met zijn collega’s van de Product Beleid Vergadering aan de basis van de innovatie waarom het bedrijf zo bekend stond.

Amsterdamse humor
Daarbij was Wim met zijn dominante doortastendheid ook zeer consciëntieus. Hij ordende alle producten in overzichten en manuals. Ook verzorgde hij producttrainingen, zowel intern als extern. Om intern mensen voor zich te winnen kon hij leuk uit de hoek komen met zijn Amsterdamse humor. Hij kon echter ook lang van stof zijn. Zodra hij kwam met zijn gevleugelde uitspraak “om misverstanden te voorkomen”, kon hij zijn uitvoerige betoog weer compleet herhalen tot verbijstering van zijn gesprekspartner. Ondanks zijn kritische inslag over de bedrijfsvoering is hij in de loop van de jaren toch een echte Gispenman geworden.

Bestuurslid
Het was dan ook geen wonder, dat hij zich na zijn pensionering verbond aan de Stichting Gispen Collectie. Hij was secretaris van het bestuur en de werkgroep en vervulde de rol van raadsman voor de conservator. Voortvarend ging hij ook aan de slag met de opzet van het historisch archief van het toen bijna honderdjarige bedrijf. Een gigantische klus die hij met passie uitvoerde en waarbij zijn werkkamer thuis ook overvol raakte. Ook toen het autorijden naar het werkgroepoverleg in Culemborg moeizamer werd, reed hij mee met een oud-collega om toch vooral geen vergadering te missen. Het toont zijn grote betrokkenheid aan bij het Gispen erfgoed, die wij ons in dankbaarheid zullen blijven herinneren. Mede namens het bestuur en medewerkers van de Stichting Gispen Collectie, wensen wij Joke, kinderen en kleinkinderen van Wim heel veel sterkte bij dit gemis.

Collage tere ere van de 75ste verjaardag van Wim van Heusden

Guus Larsen
28-04-2019

40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer

Gedurende veertig jaar bedacht Peter de Boer als hoofdontwerper de (kantoor)meubelen van Gispen. In die periode is de opkomende automatisering en als gevolg daarvan de ergonomische wetenschap van grote invloed op kantoorinrichting. Peter zorgde er altijd voor goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de techniek, wetenschap en maatschappij. Zo ontwierp hij al vroeg een ergonomische
stoel (de Nimbus), een handig en gepatenteerd systeem om tafels in- en uit elkaar te zetten (Next tafelserie) en is hij naar eigen zeggen de eerste geweest die het dubbele bureau (TM Duo) bedacht. De ontwikkeling van computers, laptops, beeldschermen, mobiele telefoons, tablets en dergelijke hebben ertoe geleid dat het kantoor achtereenvolgens een kantoortuin, een flexplek, een ontmoetingsplaats en een inspiratieplek werd.
Markante hoogtepunten van kantoormeubelen die Peter de afgelopen 40 jaar ontworpen heeft, zijn opegnomen in 40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer.

Elise Meier, 40 jaar kantoorinrichting & Peter de Boer, 92 pagina’s, rijk geïllustreerd.
Te bestellen voor € 14,95 (exclsief € 5,00 verzendkosten) via het contactformulier.

Boek GispeN.U

GispeN.U, transparant – voor iedereen – tijdloos – maatwerk – duurzaam is de titel van een nieuw boek over Gispen. De vijf thema’s uit de titel worden vaak verbonden aan het werk van Gispen. Dit boek onderzoekt in hoeverre dat terecht is en wat de meningen van professionals daarover zijn. GispeN.U geeft per thema bijpassende voorbeelden van Gispen-meubelen en -lampen door de tijd heen. Vervolgens wordt in een essay dieper ingegaan op een bepaald onderdeel van dat thema om af te sluiten met een interview van iemand die op het professionele vlak te maken heeft met Gispenmeubelen. Nieuwe inzichten, tegendraadse meningen, een breder blikveld, dit boek toont een andere kijk op ruim 100 jaar Gispen.

Een must-have voor elke Gispen-liefhebber!

Elise Meier (red.), Jan Jacobs, Ilja Meijer en Timo de Rijk, GispeN.U, transparant-voor iedereen-tijdloos-maatwerk-duurzaam, 96 pagina’s, rijk geïllustreerd. ISBN 978-90-9031077-0
Te bestellen voor € 14,95 (exclsief € 5,00 verzendkosten) via het contactformulier.

In Memoriam: Frans Hoffmann

Afgelopen week ontving de Stichting Gispen Collectie het droevige bericht dat oud-Gispenaar Frans Joseph Hoffmann op 20 oktober j.l. is overleden op 93-jarige leeftijd.

In 1951 kwam Frans Hoffmann bij Gispen werken als assistent hoofd van de Technische Dienst en kreeg later naast de leiding van fabriek 2 (buismeubelfabriek) de opdracht het ingewikkelde en arbeidsintensieve verchroomproces te vereenvoudigen. Ook ging hij voor de Gispen Durion divisie enige tijd naar Engeland om er het hardverchromen kwalitatief te begeleiden. Later richtte hij het laboratorium op om allerlei materialen zoals zacht PVC als vervanger van linoleum, lakken, stoffen en schuimrubber te onderzoeken en op bruikbaarheid te testen.

Zijn vader, Christoffel Hoffmann (1893-1985), werkte al vanaf 1918 bij Gispen als ontwerper en chef tekenkamer.

In de nieuwsbrief #12 (2008) is een artikel te lezen over Hoffmann junior en senior, naar aanleiding van een prachtige schenking die Frans Hoffmann aan de Stichting Gispen Collectie deed.

We wensen de familie en liefhebbenden alle sterkte toe.

De ‘aftrap’ van een jubileum

Bij het 35-jarig jubileum in 1951 prijkte dit schot van zakelijk directeur Van Osselen op de voorkant van het personeelsblad De Fabrieksfluit. Het jubileum werd gevierd met een voetbalwedstrijd en grote feestavond. De originele foto bevindt zich nog in het archief van de Stichting.

Uit de preek die door Van Osselen op de feestavond werd gegeven, blijkt het groeiende succes van Gispen. In die jaren ontwikkelde Gispen zich van klein bedrijfje tot een grote fabriek in stalen kantoormeubelen. Maar hoe verheugd zij ook waren over stijgende omzetten en de populariteit van hun producten, ze worstelden met te lange levertijden, mopperende afnemers en ruimtegebrek in de fabrieken. Gelukkig kon Van Osselen goed nieuws meedelen over een grootse uitbreiding, wat voornamelijk voor de groeiende plaatstaalfabricage veel ruimte zou op gaan leveren. Alleen over de precieze locatie van de nieuw te bouwen fabriek waren Van Osselen en de burgermeester van Culemborg nog aan het ‘harrewarren’. Zoals hij daarover in zijn preek grapt: ‘Straks in de pauze hebben de burgermeester en ik misschien gelegenheid om met de opoffering van een bierbonnetje […] nog eens een hartig woordje te praten.’

Over deze uitbreiding en de bouw van twee nieuwe fabrieken aan de Parallelweg in Culemborg, naast de al bestaande fabriek aan de Triosingel, kunt u verder lezen op de website van de Stichting.

Nieuwe voorzitter

Professor ir. Jan J. Jacobs is gestopt als voorzitter van de Stichting Gispen Collectie. Hij heeft al in de jaren tachtig, samen met John Venneman en Guus Toonen, veel oude Gispen producten en documentatie verzameld. Vanaf de oprichting van de Stichting Gispen Collectie in 1996 was Jan bestuurslid. Later is hij in de functies van secretaris en voorzitter actief geweest. Jan heeft namens de stichting veel lezingen gegeven en artikelen geschreven. De stichting bedankt Jan voor zijn zeer deskundige inzet voor de stichting door de jaren heen.

Het voorzittersstokje wordt overgenomen door dr. Casper de Groot, die al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd is in bouw en vormgeving. Opgegroeid in Rotterdam tijdens de wederopbouw koos hij echter niet voor een opleiding in design, maar in de taal. Na een succesvolle wetenschappelijke loopbaan in de theoretische taalwetenschap en de analyse van het Hongaars aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij na zijn pensionering weer tijd om zich te wijden aan zijn andere liefdes: onderzoek, koken, bestuurlijk werk en het organiseren van evenementen voor de verschillende stichtingen waarvoor hij als bestuurslid werkzaam is. Eén daarvan is de Stichting Gispen Collectie, waarmee hij grote plannen heeft!