Modernisme in Rotterdam

Vorig jaar organiseerde Stichting Gispen Collectie een succesvolle erfgoeddag in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Met deze erfgoeddag vroegen de Stichting Gispen Collectie en de Stichting Vrienden Van Nellefabriek aandacht voor de nominatie van de Van Nellefabriek voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. Deze zomer wordt bekend gemaakt of de voorlopige nominatie wordt omgezet in een definitieve plaatsing. De firma Gispen heeft in 1929 – 1930 een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van de Van Nellefabriek. Plaatsing van de Van Nellefabriek op de werelderfgoedlijst van UNESCO is daarom ook voor Stichting Gispen Collectie van groot belang.

Recent schreef Marco de Bock voor Art Deco Magazine een interessant artikel over de Van Nellefabriek en het Modernisme in Rotterdam;http://www.artdecomagazine.nl/artikelen/modernisme-in-rotterdam.html. Het artikel maakt duidelijk dat Rotterdam tijdens het interbellum de bakermat is van het Nieuwe Bouwen, een bouwstijl waarbij de vorm van een bouwwerk voortvloeit uit de functie en de architectuur wordt ontdaan van alle uitbundige decoratie. Er blijven rechte lijnen en geometrische vormen over en er worden industriele bouwmaterialen toegepast zoals ijzer, glas en gewapend beton. Tussen 1925 en 1933 verrijst in Rotterdam niet alleen de Van Nellefabriek in deze stijl maar ook de arbeiderswijk De Kiefhoek en Huis Sonneveld.

Art Deco Magazine belicht kunst, architectuur en design uit de periode 1890 – 1940. Bezoek de website van het magazine voor meer informatie: www.artdecomagazine.nl