De Wagenbrug, Den Haag, 1921

In 1920 nam de gemeente van Den Haag het besluit om de oude Wagenbrug te vervangen door een hefbrug, die met een verborgen vijzelmechanisme omhoog kon worden geduwd. Hoewel het bestek en de constructie van deze brug – inclusief brugwachtershuisje en kademuren – al door de gemeentelijke ingenieurs waren uitgetekend, ontbrak er nog een ontwerp voor de brugleuningen. W.H. Gispen deed grote moeite om deze opdracht binnen te halen en ging alle raadsleden langs om over zijn ontwerp te praten. Zijn concurrenten waren de heer Winkelman en de gemeentelijke architect Van der Zwart. Op basis van zijn begroting, die hij vaststelde op 1.975 gulden, won hij de concurrentieslag. Dat W.H. Gispen na de plaatsing van de brugleuningen nog met enkele extra facturen kwam, maakte toen geen verschil meer. Deze werden dan ook netjes door de gemeente gehonoreerd.

Op 20 maart 1922 kwam de vijzelhefbrug gereed. De brugleuning is uitgevoerd in gelakt smeedijzer. De ontwerptekening bevindt zich in het Haags gemeentearchief.