De ‘aftrap’ van een jubileum

Bij het 35-jarig jubileum in 1951 prijkte dit schot van zakelijk directeur Van Osselen op de voorkant van het personeelsblad De Fabrieksfluit. Het jubileum werd gevierd met een voetbalwedstrijd en grote feestavond. De originele foto bevindt zich nog in het archief van de Stichting.

Uit de preek die door Van Osselen op de feestavond werd gegeven, blijkt het groeiende succes van Gispen. In die jaren ontwikkelde Gispen zich van klein bedrijfje tot een grote fabriek in stalen kantoormeubelen. Maar hoe verheugd zij ook waren over stijgende omzetten en de populariteit van hun producten, ze worstelden met te lange levertijden, mopperende afnemers en ruimtegebrek in de fabrieken. Gelukkig kon Van Osselen goed nieuws meedelen over een grootse uitbreiding, wat voornamelijk voor de groeiende plaatstaalfabricage veel ruimte zou op gaan leveren. Alleen over de precieze locatie van de nieuw te bouwen fabriek waren Van Osselen en de burgermeester van Culemborg nog aan het ‘harrewarren’. Zoals hij daarover in zijn preek grapt: ‘Straks in de pauze hebben de burgermeester en ik misschien gelegenheid om met de opoffering van een bierbonnetje […] nog eens een hartig woordje te praten.’

Over deze uitbreiding en de bouw van twee nieuwe fabrieken aan de Parallelweg in Culemborg, naast de al bestaande fabriek aan de Triosingel, kunt u verder lezen op de website van de Stichting.