UNIEKE MAQUETTE THEO VAN DOESBURG TE ZIEN

KUNSTMUSEUM DEN HAAG
18 NOVEMBER 2023 – 11 FEBRUARI 2024

De vaste tentoonstelling ‘Mondriaan & De Stijl’ wordt tijdelijk uitgebreid met de interieurmaquette van Theo van Doesburg voor café-restaurant Aubette, een van de meest belangrijke architectuurprojecten van De Stijl.

In 1928 verwezenlijkte Van Doesburg in een oud kazernegebouw in Straatsburg de Ciné-dancing Aubette welke hij vormgaf volgens zijn theorieën over abstract interieurontwerp. Met diagonale vormen en lijnen creëerde hij een dynamisch geheel waarmee hij bezoekers wilde verleiden om zich van de ene ruimte naar de andere te verplaatsen. Daarmee doorbrak hij het gangbare, meer statische ruimtebegrip.
Het lijkt op het eerste gezicht een één-dimensionaal werk, maar feitelijk is het een maquette; de wanden kunnen worden opgeklapt. Alle maquettes van Van Doesburg zijn verloren gegaan, op dit werk na.

MEER INFORMATIE?
Kijk op de site van het Kunstmuseum Den Haag.