Uniek Gispen buffet uit 1918 – 1919

Dankzij een schenking is Stichting Gispen Collectie eigenaar geworden van een uniek Gispen buffet van Slavonisch eikenhout. De golvende lijnen van het smeedijzeren beslag zijn kenmerkend voor het vroege werk van Willem Hendrik Gispen, toen hij meubelstukken maakte in een stijl die voortborduurde op de Engelse Arts and Crafts beweging, een stroming uit de tweede helft van de 19de eeuw die pleitte voor handgemaakte ontwerpen in plaats van fabrieksmatig vervaardigde producten. De kunstenaars van de Arts and Crafs beweging zich lieten inspireren door Middeleeuwse en Islamitische kunst. Uit het buffet spreekt ook de invloed van Willem Kromhout, Gispens leraar aan de Rotterdamse Academie van Beeldende kunsten en Technische Wetenschappen. Kromhout werkte als architect in een expressieve bouwstijl op het grensvlak tussen de Art Nouveau en de Amsterdamse School.

Het buffet krijgt na een restauratie een plek in het Gispen Museum in Culemborg.