‘SAMEN STERKER’ MET INTERIEURPLATFORM

Op 15 maart jl. was Stichting Gispen Collectie vertegenwoordigd op een bijeenkomst van het Interieurplatform georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. SGC gaf uitleg over de stichting op de drukbezochte informatiemarkt. ‘Samen sterker’ was het motto van deze dag. RCE had zo’n vijftien instellingen uitgenodigd die zich bezighouden met interieurs. Door middel van presentaties en de informatiemarkt kon men elkaar beter leren kennen en onderzoeken op welke gebieden samenwerking mogelijk zou kunnen zijn. Het was een weerzien met oude bekenden en een dag met nieuwe ontmoetingen. Na afloop was het voor iedereen duidelijk: dit smaakt naar meer. Een nieuwe editie zal dan ook waarschijnlijk volgen.

MEER INFORMATIE?
Bekijk het programma van de interieurplatform-dag ‘Samen sterker’.