Schenking van het personeelsfonds

De lange geschiedenis van Gispen laat niet alleen design en ondernemerschap zien, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor de werknemers. Vormen van zelfbestuur en medezeggenschap doen zich vanaf de jaren veertig voor. Personeelsverenigingen krijgen veel ruimte voor het organiseren van tal van activiteiten binnen en buiten het werk. Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van het bedrijf.

In 2021 bestaat er nog een eigen fonds waarop werknemers een beroep kunnen doen als zij door omstandigheden het moeilijker hebben.
Door de nieuwe bedrijfsvoering die in 2021 zijn intrede heeft gedaan, is het fonds te komen vervallen. De laatste aanvragen zijn gedaan en in overleg met de ondernemingsraad is besloten het restbedrag te schenken aan een goed doel. De Stichting Gispen Collectie verheugt zich enorm dat zij hiervoor is geselecteerd. De schenking is een uiting van de waardering van de medewerkers voor de geschiedenis en het erfgoed van het bedrijf Gispen. De Stichting gaat het bedrag goed besteden aan de conservering en restauratie van twee unieke erfgoedstukken: het buffet van W.H. Gispen uit 1919 en de schaalmodellen van het ST-programma uit 1988.