In Memoriam Wim F. van Heusden

Met verslagenheid heeft de Stichting Gispen Collectie kennis genomen van het overlijden van Wim F. van Heusden.
Wim was een markante medewerker van het bedrijf Gispen en na zijn pensionering hoeder van het Gispen erfgoed. Vanuit zijn buitendienstfunctie bij Ahrend kwam hij in 1974 als productmanager in dienst bij Gispen+Staalmeubel bv. Met zijn kennis van computermeubelen was het zijn opdracht om voor het zusterbedrijf Staalmeubel in Roden opbergproducten te ontwikkelen voor de informatiedragers van rekencentra ten dienste van grote bedrijven en instellingen. Dit waren aanvankelijk ponskaarten en later magnetische opslagmedia zoals magneetbanden en schijvenpakketten. Ook binnen de Gispen organisatie stond hij met zijn collega’s van de Product Beleid Vergadering aan de basis van de innovatie waarom het bedrijf zo bekend stond.

Amsterdamse humor
Daarbij was Wim met zijn dominante doortastendheid ook zeer consciëntieus. Hij ordende alle producten in overzichten en manuals. Ook verzorgde hij producttrainingen, zowel intern als extern. Om intern mensen voor zich te winnen kon hij leuk uit de hoek komen met zijn Amsterdamse humor. Hij kon echter ook lang van stof zijn. Zodra hij kwam met zijn gevleugelde uitspraak “om misverstanden te voorkomen”, kon hij zijn uitvoerige betoog weer compleet herhalen tot verbijstering van zijn gesprekspartner. Ondanks zijn kritische inslag over de bedrijfsvoering is hij in de loop van de jaren toch een echte Gispenman geworden.

Bestuurslid
Het was dan ook geen wonder, dat hij zich na zijn pensionering verbond aan de Stichting Gispen Collectie. Hij was secretaris van het bestuur en de werkgroep en vervulde de rol van raadsman voor de conservator. Voortvarend ging hij ook aan de slag met de opzet van het historisch archief van het toen bijna honderdjarige bedrijf. Een gigantische klus die hij met passie uitvoerde en waarbij zijn werkkamer thuis ook overvol raakte. Ook toen het autorijden naar het werkgroepoverleg in Culemborg moeizamer werd, reed hij mee met een oud-collega om toch vooral geen vergadering te missen. Het toont zijn grote betrokkenheid aan bij het Gispen erfgoed, die wij ons in dankbaarheid zullen blijven herinneren. Mede namens het bestuur en medewerkers van de Stichting Gispen Collectie, wensen wij Joke, kinderen en kleinkinderen van Wim heel veel sterkte bij dit gemis.

Collage tere ere van de 75ste verjaardag van Wim van Heusden

Guus Larsen
28-04-2019