In Memoriam E.Th. Vroom (1928 – 2015)

Geboren in 1928 in Den Haag en getogen in Haarlem, ging Ed Vroom tijdens de Tweede wereldoorlog naar de HBS en volgde daarna een opleiding aan de Academie voor Voortgezet Economisch Onderwijs.
​Zijn eerste baan was op de commerciële binnendienst bij Staalmeubel NV. op Kattenburg te Amsterdam, waar zijn vader directeur was. Daar werd de basis gelegd van zijn carrière want op jonge leeftijd werd Vroom al commercieel directeur van Staalmeubel, dat inmiddels verhuisd was naar Velsen, naast de Hoogovens.

Groei en overnames
In beginjaren 60 verhuisde het bedrijf naar Roden (Dr) en in 1962 werd Staalmeubel overgenomen door Gispen’s Fabriek voor Metaalbewerking NV. Kort daarna volgde in 1964 de fusie met het familiebedrijf Lips Brandkasten- en Slotenfabrieken NV te Dordrecht. Na een periode als verkoopdirecteur werd de heer Vroom rond 1980 algemeen directeur van wat toen heette Gispen + Staalmeubel BV. Omdat Engeland in die jaren nog geen lid was van de Europese Unie en graag een stuk van de Europese markt wilden veroveren, bracht Chubb & Sons in 1973 een bod uit op de aandelen van Lips & Gispen.

In 1984 werd vervolgens Chubb weer overgenomen door Racal Electronics PLC, waarna de Scandanavisk Holding A/S uit Denemarken in 1989, Gispen als competence-center in de Benelux toevoegde aan haar grote kantoormeubeldivisie.

​Tijdens deze vormen van expansie was de heer Vroom sterk strategisch sturend voor de belangen van Gispen. Hij had dan ook geen enkele moeite met het steeds weer opnieuw moeten rapporteren aan nieuwe bazen want zijn standpunt was simpel gezegd “zolang je met goede resultaten voor de dag kwam en wist waar het om draaide, had je alle vrijheid”. Daardoor konden belangrijke investeringen in zowel de fabriek als in een nieuw Gispen Inspiratie Centrum worden uitgevoerd, waarin tevens ruimte werd geboden aan het Gispen Museum.

Naast een drukke en verantwoordelijke baan bekleedde de heer Vroom, als bevlogen meubelman, tal van bestuurlijke functies binnen de branche. Jarenlang was hij actief binnen de VSM, een branchevereniging van werkgeversorganisatie FME. Ook introduceerde hij MANS (Management en Arbeid Nieuwe Stijl) binnen de Gispen gelederen, een statistische werkmethode ontwikkeld door Professor Demming die in Japan na de oorlog daar veel succes mee had geoogst. Gispen heeft op basis van deze filosofie, de KTM-methodiek (Kwaliteit – Teamgeest – Motivatie) ingevoerd, wat destijds tot belangrijke efficiency- en kwaliteitsverbeteringen heeft geleid. Ook werd de heer Vroom voorzitter van de Stichting ION (Industrieel – Ontwerpen – Nederland) en werden er diverse designprijzen in de wacht gesleept, wat vervolgens weer goed was voor het imago en de verkoopresultaten. Tenslotte werd hij door zijn collega’s ook nog gekozen als voorzitter van de Europese federatie van kantoormeubelfabrikanten (FEMB) om de belangen van de branche als geheel in Brussel te behartigen met als doel om o.a. maatnormeringen en ergonomische criteria als standaarden te verheffen. Via deze contacten kwam hij in aanraking met ‘de groten der aarde’ maar was…….

Wars van kapsones en uiterlijk vertoon en kon daar ook smakelijk over verhalen

Export en licenties
Om de export te bevorderen werden ook destijds al op initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken handelsmissies georganiseerd en sloot Gispen licentieovereenkomsten af met o.a. kantoormeubelproductiebedrijven in Japan, Amerika en India. Voor de heer Vroom, maar ook voor zijn medewerkers, waren dat interessante uitdagingen.

Ook tijdens de lange loopbaan van de heer Vroom deden zich recessies voor. Toch was hij er zich terdege van bewust en straalde ook uit, dat er altijd weer bloei komt na een dieptepunt. Wel moesten soms pijnlijke maatregelen worden getroffen en vielen er soms ontslagen. Dat leverde strijd bij hem op en het deed hem pijn, om afscheid te moeten nemen van trouwe medewerkers. De ervaring leerde echter dat het bedrijf in afgeslankte vorm er veelal weer creatiever uit kwam en het omzetverhogend werkte. Een voorbeeld hiervan was destijds de oprichting van CPB (Chroom – Plaat – Buis) een onderdeel dat zich toelegde als toeleverancier.

Visionair en optimistisch van aard
Een bijzondere eigenschap van de heer Vroom was, om ingewikkelde zaken vanuit de z.g. helikopterview te benaderen. Veel van zijn collega’s en medewerkers hebben deze werkwijze, om problemen te analyseren en soms te relativeren, als zeer heilzaam ervaren.

Cultureel Erfgoed
​Toen de Stichting Gispen Collectie werd opgericht werd de heer Vroom lid van het Comité van Aanbeveling. Door zijn betrokkenheid gaf hij duidelijk blijk van het grote nut voor het behoud van de “collectie’ voor de huidige en toekomstige generaties en dat het van grote waarde is om dit erfgoed te koesteren. “Het zegt veel over het leven en werken van mensen” liet hij weten en “soms moet je zelfs constateren dat er geen nieuws onder de zon is”. Het enthousiasme over de activiteiten van de Stichting had zijn grote waardering want na elke Erfgoeddag liet hij schriftelijk weten hoe hij onder de indruk was van de drommen mensen die elke keer maar weer naar ‘hun’ Gispen kwamen kijken. In 2013 schreef hij na de Erfgoeddag bij de Van Nelle Fabriek in Rotterdam; ‘ik zal de komende tijd extra Nordic Walking gaan doen om het 100 jarig bestaan van Gispen te kunnen meemaken’. Helaas is hem dat niet gegund en zullen wij hem moeten missen op de reüniedagen.

Wij denken met diep respect terug aan ‘onze’ Ed die, als charismatisch leider, heel veel vertrouwen had in ‘zijn’ mensen en wij in hem.

Dat hij ruste in Vrede.