Fabriek Gispen in Culemborg

Verhuizing naar Culemborg

In 1934 verhuisde de firma Gispen van Rotterdam naar Culemborg. Omdat het bedrijf zich sterker richtte op de productie van seriemeubelen was de fabriek aan de Voorhaven in Rotterdam te klein geworden. De directie van het bedrijf had aanvankelijk geprobeerd om in Rotterdam-Zuid een geschikte locatie te vinden.Moeilijkheden met het Gemeentebestuur over een voor het transport noodzakelijke brug leidde ertoe dat de directie van Gispen ook elders in het land op zoek ging. In Culemborg kon Gispen de fabriekshallen van een failliete metaalwarenfabriek overnemen. Met het oog op het transport van de meubelen was een vestiging in het centrum van Nederland een verstandige keuze.

Jaar: 1934