Categoriearchief: geschiedenis

Oprichting SGC

Stichting Gispen Collectie (SGC) is in 1996 opgericht door Guus Toonen en enkele andere oud-medewerkers van Gispen met als doelen het behoud van de historische bedrijfscollectie en het veiligstellen van het archief van de firma Gispen. Met de oprichting van de SGC krijgt de geschiedenis van het bedrijf Gispen de aandacht die het verdient. Dankzij deze oud-medewerkers kwam er ook een Gispen Museum. Dit museum is sedert 2004 gevestigd in het hoofdkantoor van Gispen International B.V. in Culemborg en sinds 2016 op de tweede verdieping. De semi-permantente tentoonstelling in het museum geeft een overzicht van de belangrijkste lampen en meubelstukken die het bedrijf Gispen sinds 1916 heeft gemaakt.

Presentatie Jaarbeurs Utrecht, 1970

Door de brand in fabriek in juni 1970 gaat de gehele voorraad van het bedrijf in vlammen op. Ondanks het gebrek aan voorraad vindt Gispen een creatieve oplossing voor de presentatie van het nieuwe meubelprogramma Gispen AZ op de Jaarbeurs in Utrecht. Er worden miniaturen van het kantoormeubilair gemaakt op de schaal van Barbiepoppen.

Jaar: 1970

Brand in de fabriek

Op 15 juni 1970 woedt er een grote brand in de fabriek aan de Parallelweg. In ruim twee uur gaan de montagehal, de voorraad-afdeling voor eind- en halfproducten, de buismeubelfabriek en een drie maanden oude en nog niet eens ingerichte showroom in vlammen op. Door de grote oppervlakte van het complex (twaalfduizend vierkante meter) heeft de brandweer grote moeite om de brand te bestrijden. De brand veroorzaakt een enorme rookontwikkeling; in een straal van 10 kilometer rond Culemborg is een rookzuil te zien. De lakkerij en plaatwerkerij aan de Triosingel worden niet door de brand getroffen maar omdat de montagehal wel door de brand is verwoest kan Gispen enkele weken lang niets produceren. Op het moment van de brand heeft het bedrijf belangrijke orders uitstaan. De levertijden van ca. 8 maanden worden door de brand verlengd.

Jaar: 1970

Hoofdkantoor in hotel “Het wapen van Gelderland”

In 1951 werd het hoofdkantoor van de firma Gispen gevestigd in een gebouw aan de Stationssingel, dat tachtig jaar lang als hotel was gebruikt. Dit hotel was gebouwd in het jaar 1869, de periode waarin de brug over de Lek werd gebouwd. Door de bouw van deze brug kwam Culemborg aan de spoorlijn Utrecht – ‘s Hertogenbosch te liggen. Het oude hotel werd modern ingericht met lampen en meubelen uit de eigen fabriek.

Jaar: 1951

Bouw van twee nieuwe fabriekshallen, fabriek II en fabriek III

Na de Tweede Wereldoorlog werden er plannen ontwikkeld voor een verbouwing van het fabriekscomplex aan de Triosingel in Culemborg (nr. 1) en een uitbreiding van de fabriek. In 1951 werden deze uitbreidingsplannen verwezenlijkt met de bouw van twee nieuwe fabriekhallen aan de Parallelweg, tegenover het oude complex. De productie van de stalen buismeubelen verhuisde naar de nieuwe fabriek (nr. 2) en ook de afdeling hardverchromen (nr. 3) vond hier onderdak. De fabriek voor hardverchromen opende in 1953 en opereerde als een zelfstandige fabriek. In deze fabriek werd door middel van elektrolyse een extreem harde en dunne chroomlaag op het metaal aangebracht. De metaallaag was bijzonder slijtvast en werd daarom vooral toegepast op sterk slijtende delen van machines. De fabriek voor hardverchromen werd opgezet in nauwe samenwerking met Durion Ltd. uit Engeland, de uitvinders van het procédé. De productie van plaatstalen meubelen en Giso lampen bleef in de fabriek aan de Triosingel. In 1947 werd daar een automatische lakkerij ingericht in de in 1942 gebouwde fabriekshal. Ook werden er begin jaren vijftig drie extra Cincinnati-afkantpersen besteld waarmee er nog meer staalplaat kon worden verwerkt en gebogen. Het hoofdkantoor van de firma werd gevestigd in het voormalige hotel “Het Wapen van Gelderland” (nr. 4).

Jaar: 1951

Nieuwe fabriekshal aan de Triosingel

Ondanks de oorlog wordt er in 1942 aan de Triosingel een grote nieuwe fabrieksruimte gebouwd. De nieuwe fabriekshal werd ontworpen door de architect Jo van den Broek van het Rotterdamse architectenbureau ‘Brinkman en Van den Broek’.
In de nieuwe fabrieksruimte wordt de lakkerij ondergebracht. De Duitse autoriteiten hadden de bouw van de fabriekshal goedgekeurd aangezien deze volgens Gispen nodig zou zijn om een opdracht van een Duitse fabriek te kunnen uitvoeren. Die opdracht is echter nooit doorgegaan.

Jaar: 1942

Vervoer in de oorlog

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte het vervoer van de Gispen producten tot een probleem. Bij het begin van de mobilisatie in augustus 1939 waren de twee vrachtwagens van de fabriek gevorderd. De firma kreeg één van de twee vrachtwagens terug. Vanwege het gebrek aan bezine kon deze vrachtwagen echter niet worden gebruikt. In de zomer van 1940 werd het vervoer van Culemborg naar Rotterdam over het spoor uitgevoerd. Het laden van de producten in Culemborg en het lossen in Rotterdam gebeurde met paard en wagen. In het najaar van 1940 werden de paarden gevorderd voor de Duitse Wehrmacht. Het Culemborgse paard moest worden gekeurd maar werd tot grote opluchting te zeer op leeftijd bevonden. De vrachtwagen werd uitgerust met een anthracietgasgenerator. Hiermee werd een oplossing gevonden voor het gebrek aan benzine.

Jaar: 1940

Introductie van Stalachrome kantoor- en bedrijfsmeubelen

In 1935 verscheen de eerste catalogus van de afdeling Stalachrome kantoor- en bedrijfsmeubelen. Dit waren kantoormeubelen van plaatstaal. Naast het plaatstalen meubilair staan er in de catalogus ook enkele buismeubelen maar met een net iets afwijkende vorm en uitvoering dan in de Gispen-catalogi. Zo heeft de stoel Gispen no. 108 een halve cirkelvorm als slede terwijl dezelfde stoel in de Stalachrome-catalogus (no. 3001) een rechthoekige slede heeft. De Gispen buismeubelen zijn verchroomd terwijl de Stalachrome meubelen een gelakte buis hebben.
In tegenstelling tot de Gispen-meubelen werd het Stalachrome-assortiment uitsluitend aan de handel geleverd. Het was niet in de toonzalen te zien en werd ook niet verkocht.

Jaar: 1935

Verhuizing naar Culemborg

In 1934 verhuisde de firma Gispen van Rotterdam naar Culemborg. Omdat het bedrijf zich sterker richtte op de productie van seriemeubelen was de fabriek aan de Voorhaven in Rotterdam te klein geworden. De directie van het bedrijf had aanvankelijk geprobeerd om in Rotterdam-Zuid een geschikte locatie te vinden.Moeilijkheden met het Gemeentebestuur over een voor het transport noodzakelijke brug leidde ertoe dat de directie van Gispen ook elders in het land op zoek ging. In Culemborg kon Gispen de fabriekshallen van een failliete metaalwarenfabriek overnemen. Met het oog op het transport van de meubelen was een vestiging in het centrum van Nederland een verstandige keuze.

Jaar: 1934

Presentatie eerste buismeubel

In 1927 nam Gispen deel aan de tentoonstelling Die Wohnung in Stuttgart, een expositie die werd georganiseerd door de Deutsche Werkbund. De coördinatie van de tentoonstelling was in handen van de modernistische architect Ludwig Mies van der Rohe. Gispen was in Stuttgart aanwezig met een stand Gisolampen en leverde tevens lampen voor de eensgezinswoningen die architect J.J.P. Oud ontwierp voor de Wiessenhofsiedlung, een modelwijk die onderdeel was van de tentoonstelling. Zijn bezoek en deelname aan de expositie in Stuttgart was de doorbraak van W.H. Gispen als modernistisch ontwerper. Geïnspireerd door de tentoonstelling in organiseerde W.H. Gispen voor het culturele genootschap ‘De Rotterdamsche Kring’ een expositie onder de titel ‘Het kunstloze gebruiksvoorwerp’. Op de expositie in Rotterdam presenteerde Gispen anonieme gebruiksvoorwerpen en zijn eerste stalen buismeubel. Gispen plaatste zijn diagonaalstoel op een diagonale lijn met een beugelstoel van de architect en meubelmaker Gerrit Rietveld en een achterpootloze stoel van Mies van Rohe. De stoel van Mies van der Rohe had W.H. Gispen op de tentoonstelling in Stuttgart gezien.

Jaar: 1927