Expositie Gispen – WHAT’S in a NAME

Vrijwel alle ontwerpen van Gispen kregen een nummer in plaats van een naam. Toch kregen verschillende ontwerpen een bijnaam. Grappige, serieuze en soms willekeurige bijnamen; soms heel logisch, maar soms ook helemaal niet. In de tentoonstelling Gispen – WHAT’s in a NAME is de ontwikkeling van die naamgeving van 1916 tot heden te zien.

Ter gelegenheid van deze expositie is het kwartaalblad Oud & Nieuws deze ene keer verschenen als bezoekersgids bij de tentoonstelling. Sponsoren en vrienden van de stichting hebben dit tijdschrift inmiddels per post ontvangen.

Van Eesteren Museum Amsterdam
Noordzijde 31
1064 GV Amsterdam

8 juli tot en met 19 september 2021
donderdag t/m zondag : 12.00 – 17.00 uur

De tentoonstelling What’s in a Name kwam tot stand in samenwerking met Gispen, Gispen Delft, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Nieuwe Instituut, Weeshuismuseum en de Gemeente Hilversum.
Extra financiële ondersteuning voor deze tentoonstelling ontving Stichting Gispen Collectie van McArt.