Vormgeving reclamemateriaal Gispen

W.H. Gispen werkte vaak samen met toonaangevende fotografen en grafisch ontwerpers voor het vervaardigen van reclamemateriaal. Tussen 1927 en 1930 heeft Paul Schuitema een aantal opdrachten voor Gispen uitgevoerd. Eén daarvan is het ontwerp voor deze catalogus voor fabrieksarmaturen uit 1930.

Schuitema had al in 1927 foto’s gemaakt voor de tentoonstelling ‘Kunstlooze gebruiksvoorwerpen’ die Gispen had samengesteld in het gebouw van cultureel genootschap De Rotterdamse Kring, waarvan hij lid was. Schuitema gold als een vooruitstrevend fotograaf en grafisch vormgever, in wiens werk de principes van de Nieuwe Zakelijkheid terug te vinden zijn. Hij was van mening dat vormgeving op een simpele en heldere wijze ondersteunend moest zijn aan het doel. Kenmerken van zijn werk waren onder meer het gebruik van foto’s en schreefloze letters.

Andere reclame-uitingen die Schuitema voor Gispen heeft ontworpen waren meubelcatalogus no. 50, folders voor spiegelreflectoren, advertenties voor Bouwkundig Weekblad en een stand voor de Jaarbeurs in 1930.