Balie voor Vrienden & Sponsoren

Stichting Gispen Collectie bestaat bij de gratie van vrienden en sponsoren. Zonder hun financiële bijdrage is het werk als erfgoedinstelling niet uit te voeren. De stichting nodigt bezoekers uit zich bij de balie aan te melden als vriend of sponsor. Op 14 mei krijgen nieuwe vrienden en sponsoren een extra leuke verrassing.

De belastingdienst heeft Stichting Gispen Collectie aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wat dit voor uw donatie betekent leest u op de website.

Zaterdag 14 mei 2022 |Laboratorium – begane grond [10.00 – 17.00] uur.