Ch. Hoffmann

Christoffel Hoffmann (1893-1985) studeerde in 1914 af aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam op de afdeling decoratieve kunst en kunstnijverheid. Op 27 oktober 1918 kwam hij bij het bedrijf Gispen in dienst als hoofd van de tekenkamer. Al snel was hij de rechterhand van W.H. Gispen, aangezien die de uitwerking van zijn ontwerpen het liefst aan anderen overliet. Voor iedereen binnen de onderneming was de heer Hoffmann een onmisbare steun en vraagbaak. De ontwerpschetsen van Willem Gispen werden door Hoffmann omgezet in constructietekeningen op grotere schaal of op ware grootte. Nadat W.H. Gispen het bedrijf in 1949 verliet, was het de bedoeling dat Hoffmann hem zou opvolgen als vormgever, maar hij had het te druk met andere, organisatorische, activiteiten binnen de firma en kwam zo nauwelijks aan vormgeven toe.
Als de fabriek de opdracht kreeg voor bijzondere verlichtingsornamenten of speciaal meubilair, dan maakte Hoffmann representatieve tekeningen. De opdrachtgever kon op die manier een indruk krijgen hoe het bestelde lichtornament of meubel eruit zou gaan zien. Hoffmann maakte presentatietekeningen voor onder andere de huisapotheek voor prinses Juliana ter gelegenheid van haar huwelijk als geschenk van het Rode Kruis, de speciale verlichtingsornamenten voor het Zeelandia kantoorgebouw te Zierikzee en de leveranties aan S.S. Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerikalijn. Gispen ontwierp onder andere voor de luxe hut BB 71 de complete inrichting met een weelderigheid in zware monumentale vormen en luxe materialen.
Vanaf 1953 werd er samen met Hoffmann en Wim Rietveld een designteam gevormd. Rietveld richtte zich daarbij op het ontwerpen van meubelen en lampen voor het woonhuis, terwijl Hoffmann zich concentreerde op nieuwe constructies voor bureaustoelen met draaibare onderstellen.
Directeur Van Osselen richtte zich op de productiemethoden zoals deze in Amerika werden gehanteerd. Hij veranderde de opbouw van de organisatie, de marketing- en verkoopafdelingen werden opgericht naar Amerikaans voorbeeld en de fabriekshal werd voorzien van een moderne, op Amerikaanse leest geschoeide lakkerij en de buismeubelfabricage werd uitgebreid met een nieuwe Amerikaanse buigmachine. Tevens werd er een Cincinnati-afkantpers in gebruik genomen. Dit resulteerde in een nieuwe serie Amerikaanse kantoormeubelen zoals bureaustoelen no. 352, 356, 357 en 358.
Bij zijn veertigjarig jubileum in 1958 werd Hoffmann benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Belangrijkste producten:
1953 President bureaustoel
1953 Armstoel no. 352
1953 Schrijfmachinestoel no. 359