Janjaap Luijt

Na mijn studie Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam ben ik een totaal andere koers gaan varen. Via mijn hobby, archiefonderzoek naar Utrechtse goud- en zilversmeden uit de 17e en 18e eeuw, kwam ik terecht in de museale wereld. Gedurende een aantal jaar werkte ik bij het Nederlands Muntmuseum en inventariseerde ik de collectie van het VSB-Fonds.

In 1997 startte ik mijn historisch onderzoeksbureau Agandau. Sindsdien verricht ik archiefonderzoek en redactiewerk. Daarnaast ben ik correspondent namens Het Utrechts Archief in welke hoedanigheid ik genealogisch en historisch onderzoek verricht. Daarnaast lever ik bijdragen voor tentoonstellingscatalogi en jubileumboeken.

Als penningmeester van Stichting Gispen Collectie hoop ik meer donaties en fondsen te werven, zodat de stichting kan blijven doen wat ze doet en in de toekomst verder kan groeien.