Restauratie en stoffering

Restauratie van Gispen meubilair
Bij het herstellen van een Gispen meubel is het van belang dat u zich eerst afvraagt met welk doel u een meubel laat herstellen. Als u het meubel in de toekomst gewoon gaat gebruiken, dan volstaat een opknapbeurt. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met een meubelmakerij, stoffeerder of designwinkel bij u in de buurt. Als u het meubel niet meer gaat gebruiken en u de origenele staat zo veel mogelijk wilt behouden dan bent u bij een restaurator aan het juiste adres. Een historisch Gispen meubel met de originele meubelstof is bijzonder en kan een museale waarde vertegenwoordigen. In dat geval is het bijvoorbeeld belangrijk om geen nieuwe stoffering aan te laten brengen, maar de originele bekleding te conserveren. Voor vooroorlogse meubelen en lampen met de originele afwerklagen (zoals lak, chroom en nikkellagen) geldt hetzelfde. Ook zij komen eerder in aanmerking voor een restauratie dan voor een opknapbeurt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een expert. Hieronder vindt u een lijst met adressen van restauratoren en experts.

Wat doet een restaurator?
Het belangrijkste doel van resaureren is het vertragen van verval om zo het cultureel erfgoed te behouden. De restaurator houdt zich bezig met de materiële zorg van cultureel erfgoed. De restaurator voert herstelwerkzaamheden uit en adviseert over de strategische planning, de diagnostiek, het onderzoek, het opstellen van conserveringsplannen en behandelingsvoorstellen, de conservering, de restauratieve behandelingen en de documentatie van observaties en mogelijke interventies. Hij/zij wordt – zowel bij terughoudend conserveren als bij ingrijpend restaureren – geconfronteerd met een complexe problematiek waarbij steeds overwogen keuzes moeten worden gemaakt op ethisch, esthetisch en technisch gebied. Soms hebben de keuzes fysieke gevolgen voor de objecten.

Advies
Galerie ‘Van den Bruinhorst’ uit Kampen is gespecialiseerd in moderne interieurklassiekers uit de 20ste eeuw. De galerie voert zelf geen restauratiewerkzaamheden uit. Adviezen en taxaties tegen kostprijs. Bij de Gispen Outlet kunt u naast advies onder meer terecht voor de aanschaf van uw (kantoor)meubilair.


Restauratoren Nederland
Restauratoren Nederland heeft als missie: zich inzetten voor de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Zij wil de deskundigheid van haar leden bevorderen en de sector professionaliseren o.a. door het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg. Tenslotte wil Restauratoren Nederland het publieke, professionele en politieke besef over de noodzaak van de zorg voor ons culturele erfgoed vergroten.
Enkele restauratoren die gespecialiseerd zijn in het restaureren van moderne meubelen en design, waaronder Gispen:


Stofferen
Voor het stofferen van Gispen meubelen kunt u onder andere terecht op de volgende adressen: